Missie

Van verwondering naar wijsheid… zo kan je onze missie samenvatten. We streven ernaar jullie kinderen kwalitatief onderwijs aan te bieden en dit door ervaring, ontdekking en beleving.

Ons team wil jonge ontdekkingsreizigers aanzetten tot samenwerken en hen via ervaringsgerichte methodes op maat gidsen langs boeiende paden, zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfzekere wereldburgers met een rugzak vol essentiële competenties: zelfredzaamheid, kritisch denkvermogen, leergierigheid, verdraagzaamheid en ruimdenkendheid.

Takje-als-banner

EGO Betrokkenheidsfactoren

Het ervaringsgericht onderwijs gaat uit van 5 factoren die betrokkenheid en welbevinden bij zowel kinderen, leerkrachten als ouders verhogen.

Sfeer en relatie

Een veilige leeromgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, ontspannen zijn, spontaan durven zijn, open durven zijn en kunnen genieten. Het spreekt voor zich dat dit soort omgeving enkel kan ontstaan wanneer ook leerkrachten en ouders in zo’n open en warme sfeer kunnen vertoeven.

Differentiatie

Het afstemmen van inhouden en activiteiten op de ontwikkeling van het individuele kind. Na klassikale instructie passen we het sporenbeleid in iedere klas toe. Dit betekent dat elk kind kan leren op zijn tempo, al dan niet met begeleiding / verkorte/verlengde instructie van de leerkracht.

(Be)leefwereld

Aansluiting bij de leefwereld van de kinderen.

Afwisseling

Een afwisseling aan activiteiten, waaronder beweging, groepswerk, coöperatief leren, spel en experimenten en onderzoek.

Keuzeruimte

Inbreng door leerlingen en leerrijke keuzemomenten .

Takje-als-banner

Werkvormen EGO

Praatronde & forum

Elke schooldag start en eindigt met een praatronde. Tijdens deze momenten kunnen leerlingen vrank en vrij vertellen over gebeurtenissen gedachten en ervaringen, actua bespreken, vragen stellen… Door die eigen input kunnen er onvoorziene, maar erg leerrijke paden ontstaan, zoals onderzoek, projectwerk, excursies, creamomenten, rekenverhalen, taalactiviteiten…

Bij een forum komen meerdere klassen tegelijk bij elkaar om terug te blikken op een voorbije periode. Vaak vindt dit moment plaats voor een vakantie en presenteren klassen verwezenlijkingen waar ze fier op zijn aan alle Wonderwijzers. Dit kan in de vorm van een toneeltje, dans, een lied, een kunstwerk…

Contractwerk

Vanaf de tweede kleuterklas integreren we deze organisatievorm. Tijdens contracttijd bieden we inoefening van geziene leerstof aan en indien nodig verdieping of verrijking. Er wordt afgesproken binnen welke periode de kinderen hieraan mogen werken tijdens de zelfstandige werktijd.

Zelfsturing en aanleren van werkattitudes is een bijkomend leerdoel waarbij de leerkracht individueel begeleidt. Tijdens het hoekenwerk kan ook contractwerk geïntegreerd worden.

Projectwerk

Projectwerk gaat over een bepaald thema of probleem, dat de leerlingen zelf mogen uitkiezen. Dit kan in de vorm van een persoonlijk project, een klasproject of een onderzoekswerk. Dit mondt steeds uit in een toonmoment voor de eigen klasgroep, andere klassen en/of ouders.

Ateliers

Bij ateliers draait het om actief bezig zijn. Hiervoor wordt apart tijd vrijgemaakt. Kinderen kunnen kiezen uit activiteiten met bijzondere materialen. Deze activiteiten kunnen ook buiten school worden uitgevoerd en met externe begeleiding.

Vrije keuze

Bij het vrije keuzedeel kunnen kinderen kiezen uit verschillende opdrachten die op hun niveau en interesses zijn afgestemd. Zij krijgen hierin veel vrijheid.

Scroll naar boven
Scroll naar top