Wonderwijze zorg

Dorien Rochus

Dorien Rochus

Zorgcoördinator

zorgcoordinator@bswonderwijs.be


De zorgcoördinator werkt op drie niveaus.

Kindniveau

 • Kind-ondersteunend
 • Opvolging over verschillende gebieden heen: cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel, …
 • Individuele handelingsplannen
 • Kindgesprekken
 • Observaties
 • Analyse en verder onderzoek in samenspraak met ouders, CLB en directie

Klasniveau

 • Leerkracht-ondersteunend
 • Opvolging klas over verschillende gebieden heen: cognitief, sociaal-emotioneel, …
 • Ondersteuning bieden in de klas
 • Groepshandelingsplannen
 • Zorgoverleg
 • Ondersteuning in klasuitwerking, projecten, …
 • Analyse en verder onderzoek in samenspraak met ouders, CLB en directie

Schoolniveau

 • Directie-ondersteunend
 • Contact met externen (CLB, logopedisten, kinésisten, kinderpsychologen, kinderpsychiaters, ergotherapeuten, …)
 • MDO en zorgoverleg
 • Bijscholing en vernieuwingen begeleiden op de klasvloer
 • Analyse en verder onderzoek in samenspraak met ouders, CLB en directie
Takje-als-banner

Zorgcontinuüm

Scroll naar boven
Scroll naar top