Mos- en Kinderraad

Mosraad

We zijn een MOS-school. MOS staat voor ‘Milieuzorg Op School’. Dat kan je zien aan de vlag en de drie logo’s die we reeds behaalden. Een werkgroep van leerkrachten en leerlingen staat in voor de bewaking van onze milieuzorg. Wij blijven dan ook inspanningen doen om ons milieu optimaal te beschermen en ons afval tot een minimum te herleiden.

 • In de school zijn er drankfonteintjes voorzien.
 • Afval wordt gesorteerd in het afvalstraatje.
 • Voor de lunch brengen de kinderen hun boterhammen mee in een brooddoos (geen papier of aluminiumfolie).
 • In de voormiddag wordt er enkel fruit toegestaan als tussendoortje (de kleuters mogen wel een koek na hun stuk fruit). In de namiddag kan een koekje of een stuk fruit.
 • We kopiëren zoveel mogelijk recto-verso of sturen brieven digitaal door.
 • De derde graad doet jaarlijks mee aan de zwerfvuilactie. Op die manier willen we de aandacht vestigen op het probleem van zwerfvuil in onze gemeente.
 • In heel wat lessen wordt aandacht besteed aan het milieu.
 • Er wordt geknutseld met recyclagemateriaal.
 • De groene omgeving en onze speelplaats zijn een meerwaarde voor natuurbeleving in Wonderwijs.
 • Kinderen bouwen kampen en tonen respect voor de natuur.
 • We leren bij mooi weer ook in onze openluchtklassen zowel bij de kleuters in het ’t Buiteke als in het lager.
 • Regelmatig gaan onze kinderen op stap in de natuur om te leren, te ontdekken, te beleven en te ervaren.
 • Van oktober tot februari is er één keer per week verse soep.

Onze school is ingestapt in het vergroeningsproject van de provincie.  Onze speelplaats werd in een groen jasje gestoken. De kinderen kunnen nu volop spelen en ravotten buiten.

lager
kleuters
Takje-als-banner

Kinderraad

Wat is een kinderraad?

De kinderraad van Wonderwijs is een vergadering van kinderen die één keer per maand bijeenkomt. Aan het begin van elk schooljaar wordt een nieuwe kinderraad geïnstalleerd. Uit alle klassen van het lager worden twee kinderen verkozen, zij vertegenwoordigen voor hun klas de kinderraad.

Wat is het doel van een kinderraad?

De leerlingen krijgen inspraak en medezeggenschap in het schoolgebeuren. Onze missie is de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen verhogen en hun verantwoordelijkheidsbesef te vergroten. Onze school is een belangrijke leefgemeenschap naast het gezin, waarin we onze kinderen leren met veel verschillende mensen samen te leven en dit volgens bepaalde afspraken. Onze school speelt daarom een grote rol in het opvoeden tot burgerzin en het leren democratisch samen te leven. De kinderen ontwikkelen zo attitudes zoals luisteren naar elkaar, kritisch leren denken, leren tot consensus te komen, spreken voor een groep, …

Voorbereiding in de klas

Telkens als er in de praatronde of tijdens een ander moment een item komt dat de hele school aangaat, kan dit op de agenda voor de kinderraad worden gezet. In elke klas hangen bladen met pictogrammen: ik heb een idee, ik geef een pluim, ik heb een vraag, ik heb een wrevel. Het agendapunt wordt bij het juiste pictogram geschreven. De afgevaardigden brengen deze bladen mee naar de kinderraad. Voor jongere kinderen kan het getekend worden.

Tijdens de kinderraad

De kinderraad heeft het hele jaar twee vaste leerkrachten die de raad zullen begeleiden. De inbreng wordt in de praatronde in iedere klas voorbereid en de twee kinderraadsleden per klas brengen dit dan in de vergadering van de kinderraad in.
De notulen gaan direct mee terug naar de groepen en worden in de eindkring van die dag nog besproken. Uit besluiten volgt altijd actie van de kinderen zelf bv. maken van kippenhok, leren hoe de kippen verzorgd dienen te worden, taakverdeling voor het voederen van de kippen, ….

Na de kinderraad

Er wordt steeds een verslag van de kinderraad gemaakt en naar alle klassen overgemaakt. Zo kan dit in alle klassen tijdens de eerstvolgende praatronde overlopen worden. Klassen die een actie willen ondernemen, voeren die uit tijdens de vrije werktijd. De opvolging gebeurt telkens tijdens de volgende kinderraad.

Scroll naar boven
Scroll naar top