Wonderwijze visie

Kruin

Wonderwijze Visie

Zelfontplooiing

Kruin met takken, bloesems en vlinders

Takken, bloesems en vlinders staan symbool voor elk individu.

 • Individuele groei op maat = differentiatie en zorg op maat
 • Talenten ontdekken en vaardigheden ontplooien
 • Zelfontplooiing en zelfvertrouwen vergroten
 • Doorstroming secundair onderwijs

Uil

3

Wijsheid van kinderen vergroten (denken en doen staan centraal)

Kennis en vaardigheden

 • Instructietijd
 • Vaardigheden en kennis
 • Methodes (taalkanjers, ijsbergrekenen, quartier étoile, ...)
 • Leren leren
 • Sporenbeleid bij instructie en inoefening
 • Talenteneiland
 • Ateliers, projecten en onderzoek
 • Contractwerk, hoekenwerk
 • Digitale leerpaden op maat

Stam

Wonderwijs

Kwalitatief onderwijs waarbinnen elke kind kan groeien met de nodige steun

Stam als standvastige omgeving om te groeien

 • Kwaliteit: het beste van EGO en traditioneel onderwijs
 • Procesgericht en doelen-/puntenrapport
 • Binnenklasdifferentiatie: sporenbeleid
 • Zorgbeleid: geïntegreerde zorg op maat met leercoaches per graad naast de klasleerkracht

Wortels

Wonderwijs (1)

Sterk verankerde wortels als fundament om op te bouwen

Wortel 1: Samen

Leerlingen onderling en met team:

 • MOS en kinderraad

Team/coaches: teamwaarden

 • positieve ingesteldheid
 • verbondenheid
 • engagement
 • samenwerken

Ouders: Oudercomité en werkgroepen, 'de helpende handen'

Wortel 2: Leren

EGO-methodes

Betrokkenheid en welbevinden

 • ouders
 • leerlingen
 • team

Wortel 3: Leven

Leren leven in onze maatschappij en met elkaar

 • samenwerken
 • nieuwsgierigheid tot leren
 • verdraagzaamheid
 • constructieve communicatie
 • zelfstandigheid
 • onderzoekende houding

Het pad

Schilderij_Wonderwijs_bewerkt3b_VERLENGD kopie (1)

Kinderen ontdekken hun leerpad en krijgen leerkansen

Leerpaden

 • Vrije keuzetijd
 • Zelfstandige werktijd
 • Kansen geven om ieders talent te ontdekken en te ontplooien onder begeleiding van de leerkracht als coach
 • Kind-contacten: Feedbackgesprekken om te komen tot groei
 • Zorg op maat
 • Sporenbeleid bij instructie en inoefening - differentiatie
 • Interesses van kinderen integreren in het leertraject
 • Begeleiding door klasleerkracht, ondersteuner en zorgcoördinator
Scroll naar boven
Scroll naar top