De schoolraad

Doel van de schoolraad

Een schoolraad is een inspraakorgaan waarin onder meer leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn. De schoolraad heeft adviesbevoegdheid naar de directeur en de scholengroep en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden.

  • Advies uitbrengen over projecten op school, opstapplaatsen, luizenactieplan, ...
  • Overleggen over het schoolreglement, veiligheid op school, ...
  • Goedkeuren begroting, kosten schoolreizen, ...

Vermits de schoolraad de schoolgemeenschap vertegenwoordigt, mag iedereen zich tot de voorzitter of de leden richten met voorstellen, vragen of problemen die deze gemeenschap aanbelangen. Voor persoonlijke vragen of problemen neem je uiteraard beter contact met de leerkracht of directie.

Meer informatie vind je op http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/overgo/schoolraden

Samenstelling

Voorzitter Annelies Santens 
   
Secretaris Sara Theuwen
Directeur Caroline Aquino
Leden Karel Stevens
  Evi Peeters
  Dominique Briers
  Sofie Schouterden