Verkeer op school

Wonderwijs bekroond met ZILVEREN Verkeer op School-medaille

Onlangs In 2015 en 2016 werden we door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-

                                 medaille. In 2017 mogen we fier melden dat we zilver gehaald hebben. De school kreeg deze bekroningen wegens haar inzet voor

                                 verkeers- en mobiliteitseducatie.

 We krijgen deze medailles op basis van de activiteiten die we op onze school rond verkeerseducatie organiseren.

   Als school kiezen we voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter

                             theorielessen in de klas.

 

 

 

 

 

Zo starten we al vanaf de kleuterklassen met verkeerslessen. We laten de school achter ons en trekken het verkeer in om alles op een ervaringsgerichte manier te leren. Voor deze activiteiten schakelen we ook de ouders in. Zij gaan mee op pad om kinderen attent te maken op de verkeersregels en de gevaren in het verkeer.

 

In de lagere klassen ligt het accent op veilig te leren stappen in het verkeer. Hiervoor streven we naar verschillende voetgangersbrevetten. Naarmate de leerlingen ouder worden ligt de nadruk meer op trappen en streeft men naar fietsbrevetten. Aan het einde van de basisschool nemen de leerlingen deel aan de Grote Verkeerstoets en het Grote Fietsexamen.

 

 

 

 

 

 

 

Met al deze activiteiten verdienen we punten en op basis hiervan worden we door de VSV beloond. Onze school is één van de 379 Vlaamse scholen die vorig schooljaar behoorlijk veel punten wist te verzamelen. In ruil krijgt de school daarvoor een medaille om mee te pronken!