Milieu op school

 

Wonderwijs wordt uitgeroepen tot eco-school !

Bij de opstart van onze school hebben we samen met het team en de kinderen een engagement ondertekend dat we er alles zullen aan doen om een milieuvriendelijke school te zijn. Hier moesten we heel wat voor doen.

  • Een milieuvriendelijke omgeving creëren voor de kinderen zowel binnen de klas als daar buiten.
  • Bewust omgaan met afval sorteren, energie besparen, zuinig met water omgaan, respect hebben voor de natuur en alles wat erin leeft, aandacht voor milieu door verkeersvriendelijke verplaatsingen.
  • Educatieve activiteiten uitwerken met als thema's : water, afval, energie, natuur en mobiliteit.

Al deze stappen werden uitgewerkt van kleuter tot en met het zesde leerjaar. Kinderen, onderwijzend personeel, onderhoudspersoneel, ouders en externen werden hierbij betrokken.

Van al deze activiteiten werd een dossier samengesteld en voorgelegd aan een strenge jury. Zij oordeelde of we goed bezig waren en of we een logo verdiende. Na op vier jaar drie logo's behaald te hebben, konden we gaan voor de eindfase : de groene vlag. Op 4 mei 2010 mochten onze kinderen van de MOS-raad deze in ontvangst nemen te Brussel. Op school werd de goene vlag met tromgeroffel voorgesteld aan al de kinderen die hieraan meegewerkt hebben. Het is ten slotte de verdienste van de hele school.

Nu mogen we jullie fier melden dat we officieel zijn uitgeroepen tot eco-school waarbij we een voorbeeld zijn voor anderen. De groene vlag krijgen we voor 2 jaar en wappert nu aan onze vlaggenmast. Onze MOS-werking stopt dus niet ! We gaan door ! We vinden het ongelooflijk belangrijk dat we kinderen van jongs af aan leren om te gaan en respect te hebben voor de natuur waarin we moeten leven.