De pijlers van ons pedagogisch project

Ervaring

Wij bieden ervaringsgericht, levensecht onderwijs aan, waarbij we regelmatig de klas en het schooldomein achter ons laten en ondernemingsgezind op ontdekking gaan in de wereld. Ervaringen die we daar opdoen verrijken vervolgens onze klaspraktijk. Ervaringsgericht wil ook zeggen: "met veel aandacht voor welbevinden en betrokkenheid". Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich goed voelen. Wij willen gelukkige kinderen die betrokken zijn bij hetgeen ze leren. Ervaring is ook iets dat ons enthousiast team in overvloed heeft. Een hecht team met leerkrachten met ervaring in taakklassen, methodeonderwijs en in alle leerjaren van de basisschool. Leerkrachten met een palmares aan bijscholingen zoals remedial teaching, zorgverbreding en remediërend leren.

Educatie

Wij bieden kwalitatief onderwijs aan, anders, maar niet zonder de leerkracht te waarderen als de gids die de kinderen leidt. Goed onderwijs is immers onmogelijk zonder een leerkracht als steller van vragen die doen nadenken, zonder een leerkracht die hints geeft en verklaart.

Evolutie

Als school blijven wij niet stil staan. Wij passen ons aan aan het kind in elk stadium van zijn ontwikkeling. Wij passen ons aan aan een evoluerend onderwijslandschap, aan een een maatschappij in evolutie. Kinderen evolueren: van een klein wonder naar een beetje wijs. Wij hebben aandacht voor de eigenheid van elk kind in elk stadium van z'n evolutie naar volwassenheid. Zo krijgen bijvoorbeeld kleuters en kinderen in een eerste leerjaar de afwisseling die ze dan nodig hebben en geven we kinderen uit het zesde de kans om vooruit te gaan, iets waar ze op die leeftijd behoefte aan hebben. Onderwijs evolueert: met aandacht voor meer zorg, meer welbevinden, meer betrokkenheid, meer zelfstandig werken, maar ook: terug aandacht voor traditionele pedagogisch-didactische waarden, waarden die hun degelijkheid bewezen in Vlaanderen, waar onderwijskwaliteit traditioneel zeer hoog is en was. Onze maatschappij evolueert: vandaag zijn goede communicatieve vaardigheden onontbeerlijk, zelfstandig leren werken wordt steeds belangrijker, kunnen omgaan met moderne communicatiemiddelen is onontbeerlijk.

Engagement

 

Wij zijn een open school waar kinderen, leerkrachten èn ouders belangrijk zijn. Wij verwachten ook engagement van kinderen, leerkrachten èn ouders. Kinderen engageren zich om te leren. Kinderen leren we leren, zodat ze optimaal worden voorbereid op hun latere studies. Leerkrachten engageren zich in onze school. Ze staan open voor kinderen, voor ouders, voor mekaar. Onze leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor uw kind. Het hele team engageert zich in een wekelijks overleg, in regelmatige bijscholingen. Zo kunnen wij snel en blijvend inspelen op de noden van elk kind, ook uw kind. Ouders worden nauw betrokken bij het schoolgebeuren. Ouders engageren zich op onze school. Van klusser op de speelplaats tot leesouder in de klas: engagement hoort erbij. Wij verwachten ook engagement van ouders naar het leren van het eigen kind: de verantwoordelijkheid voor het leren en evolueren van je kind ligt als ouder ook in jouw handen. Wij kunnen niet alles, en zeker niet alles alleen. Maatschappelijk engagement is ook belangrijk in onze school. Wij leren kinderen verantwoordelijkheid opnemen voor andere kinderen, en later voor andere mensen. Wij leren dat je in de maatschappij niet alleen aan jezelf mag denken. Altijd zijn er anderen die je hulp, begrip of aandacht nodig hebben.

 

 

 

Ecologisch

 

Onze school is gelegen in een groene, rustige en verkeersvriendelijke omgeving. Wij vinden een milieubewust beleid belangrijk. Zo leren wij onze kinderen respect te hebben voor de natuur en alles wat erin leeft, bijvoorbeeld door het bannen van nutteloze verpakkingen, door het scheiden van afval. Als mens zijn we bovendien een stukje van die natuur. Op deze wijze leren wij kinderen respect opbrengen voor hun eigen gezondheid. Een gezondheid die afhankelijk is van onze omgeving, van de natuur waarin wij leven, maar ook van een eigen gezonde leefwijze.

 

 

Enkele concrete kenmerken van onze werking

 • Een democratische schoolcultuur met praatrondes, gestructureerd overleg, klasraad en kinderraad
 • Gezond en milieubewust
  • Geen snoep maar een koek of fruit
  • Geen prik, geen blik, geen brik maar wel een drinkbus
  • Geen aluminiumfolie maar wel een brooddoos
 • Klasdoorbrekend werken tijdens creatieve of muzische ateliers, geregeld projectwerk, regelmatige uitstappen, een wekelijks schoolkrantje, een echte speelplaats waarop kleuters en lagere schoolkinderen samen kunnen spelen, maximum capaciteit per klas
 • Een geweldloze school
 • Computers/smartbord in elke klas 
 • Eigentijdse handboeken en didactische materialen
 • Initiatie Frans vanaf de 2de kleuterklas t.e.m. het 3de leerjaar en Frans vanaf het 4de leerjaar
 • Initiatie Engels in het 6de leerjaar
 • Herwaardering van beproefde waarden uit de traditionele school
 • Effectieve instructie met zorg door verlengde instructie
 • Preventieve zorg door regelmatige screenings en een degelijk leerlingvolgsysteem met aandacht voor het sociaal-emotionele
 • Remediëring in de klas zelf, differentiatie in hoeken, contractwerk