Interessante websites

www.ond.vlaanderen.be de site van het departement onderwijs
www.ond.vlaanderen.be/edulex/ omzendbrieven en wetgeving
www.gemeenschapsonderwijs.be de site van het gemeenschapsonderwijs
www.lerarendirect.be met de elektronische nieuwsbrief voor leerkrachten
www.lerarenkaart.be de kortingenkaart voor leerkrachten
www.digikids.be over ICT in het onderwijs
www.klasse.be het maandblad voor leerkrachten en ouders
www.letop.be over dyslexie
www.sprankel.be over leerproblemen
www.hoogbegaafdvlaanderen.be over begaafde kinderen
www.eduratio.be over kinderen met een leervoorsprong
www.wereldwegwijzers.be over mondiale vorming
www.yetiworld.be voor kinderen van 5 en 6
www.oxoalken.be OXO Alken - Ondersteunende vorming voor ouders
www.computermeester.be Computermeester
www.rekenweb.nl Rekenspelletjes voor alle leeftijden
users.skynet.be/thiran/rekentaal/masterform.htm Allerlei oefeningen voor rekenen, taal, tijd, WO en Frans